Durant l’any 2023, Còsmica va començar a col·laborar amb l’Ajuntament de la Jonquera realitzant una assessoria i una estratègia de comunicació per tal de potenciar i millorar la comunicació digital de l’àrea de cultura de la institució. Posteriorment, l’Ajuntament també va comptar amb nosaltres per gestionar les seves xarxes: fent-nos càrrec de la confecció dels calendaris editorials, creant, adaptant i difonent continguts per a les xarxes socials i ocupant-nos de la dinamització del perfil. 

Autoria de les fotografies: Josep Ribas i Pallisera

La Jonquera Cultura
Dia de Jocs organitzat per La Jonquera Cultura
Correfoc de La Jonquera Cultura
Concert de la Jonquera Cultura