L’Escola Pia de Catalunya és una entitat educativa que vol ser un referent de l’educació de qualitat i adaptada a la realitat. Arrelada al nostre país, és integradora i està compromesa amb el canvi social a partir dels valors de l’Evangeli. L’educació, en especial d’infants i joves, és la seva raó de ser, i l’entén com un procés per despertar les capacitats de l’alumnat.

Com a entitat, l’Escola Pia està vivint un moment de renovació i creixement a l’hora de comunicar-se. Còsmica hi vam contribuir impartint una sessió de formació en xarxes socials al personal del departament de comunicació de diverses escoles de l’organització.

.

 

escola pia alumnes formació xarxes socials còsmica
escola pia formació xarxes socials