El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), nascut l’any 2009, és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya encarregat de vetllar pel sector cultural i artístic. Entre altres funcions, el CoNCA organitza cada any els Premis Nacionals de Cultura, la màxima distinció relacionada amb la cultura atorgada per la Generalitat de Catalunya

A Còsmica vam realitzar una assessoria per definir la conceptualització i l’estratègia de difusió dels Premis Nacionals de Cultura l’any 2020. Les nostres tasques van consistir en l’elaboració d’un concepte creatiu amb idees d’accions de difusió pels Premis i en l’execució d’algunes d’aquestes accions.