CatSalut assessoria comunicació generalitat de catalunya diputació de barcelona

El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l’ens públic responsable de garantir una cobertura sanitària pública, integral i de qualitat a tota la ciutadania de Catalunya. Es va crear el 1990 i depèn de la Generalitat de Catalunya.

Des de Còsmica vam oferir un servei d’assessorament de comunicació interna el 2018.