UPCnet

UPCnet és una empresa creada per la Universitat Politècnica de Catalunya per a la prestació de serveis en tots els àmbits de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).
UPCnet ofereix tota la gamma de serveis que una empresa necessita per incorporar-se a la Societat de la Informació (i mantenir-s’hi plenament i amb garanties), des de la realització de consultories i projectes fins a la gestió total d’infraestructures i serveis.

 Nick Chubb Jersey