Indukern

Grup Indukern és un grup multinacional espanyol amb filials en més de 20 països. Aconsegueix una facturació de més de 750M € anuals i dóna feina a uns 1.700 professionals.
El 2012 va celebrar el seu 50 aniversari, 50 anys creixent empresarialment i creant ocupació, i nosaltres ens vam encarregar d’ajudar-los a celebrar-ho (i comunicar-ho) de la millor manera possible.

 

 Nick Chubb Jersey