ERAM – GAE

El Grau en Arts Escèniques de l’ERAM (centre adscrit a la Universitat de Girona) és el primer grau universitari en interpretació i creació escènica de Catalunya.

El Grau en Arts Escèniques és un grau universitari que forma intèrprets amb capacitat de crear escena i forma creadors escènics amb habilitats interpretatives a través d’una estratègia pedagògica basada en la praxi continuada de la posada en escena.

Un pla d’Estudis concebut per Xavier Albertí, director del Teatre Nacional de Catalunya i executat per Eduard Molner.

 Nick Chubb Jersey