Centre d’Arts Escèniques de Terrassa

El CAET- Centre d’Arts Escèniques de Terrassa és un dels pols culturals de la ciutat liderat pel director d’escena Pep Pla. A banda de programar espectacles de primera línia, el CAET aprofita els recursos que té per produir i coproduir espectacles de creació contemporània que, posteriorment, fan gira en altres espais anàlegs en diferents ciutats.

 Nick Chubb Jersey